banner


ACEMAŞÎRAN MEVLEVÎ ÂYİN-İ ŞERÎF-İ / 24 NİSAN 2019

İRFAN, TASAVVUF VE MEYDAN MEŞKLERİ BÖLÜMÜ

ACEMAŞÎRAN MEVLEVÎ ÂYİN-İ ŞERÎF-İ

Postnişin
M. Fatih ÇITLAK

YENİKAPI MEVLEVİHANESİ

24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA

Saat: 20.00

24 NİSAN AFİŞ-01
Comments are closed.