banner


KONSER : “Mûsikîmizin Sır Âbidesi” Zekâi Dede Efendi’nin Mâhur – Bûselik Klâsik Takımı

Bestekâr Cüneyd Kosal Eserleri

Sanat Yönetmeni – Murat Sâlim TOKAÇ

10 Nisan 2015 Cuma • 20.00

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

Selamilali Mah. Gazi Cad. No:22 Bağlarbaşı / İST. Tel: 0 216 310 74 7410 nisan afis 10 nisan dav 2
Comments are closed.