banner


KONSER : “Mûsikîmizin Sır Âbidesi” Zekâi Dede Efendi’nin Hüzzam Klâsik Faslı

Konuk – Rûhi AYANGİL

Sanat Yönetmeni – Doç. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ

27 Mart 2015 Cuma • 20.00

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

Selamilali Mah. Gazi Cad. No:22 Bağlarbaşı / İST. Tel: 0 216 310 74 74

Ekran Resmi 2015-03-24 15.33.29 Ekran Resmi 2015-03-24 15.33.38
Comments are closed.