banner


SANATÇILAR

Ses Sanatçıları

JÜLİDE BİLGİ RESİM copy

+ Jülide BİLGİ
1977 yılında İstanbulda doğan Jülide bilgi ilk müzik çalışmalarına Kubbealtı Musiki Cemiyeti’nde ve ardından İleri Türk Müziği Konservatuarı derneğinde başlamıştır. İlk ,orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak 1994 yılında İTÜ Türk Musikisi devlet konservatuarı ses eğitimi bölümünde eğitimine başlamıştır. 1999 yılında bu okuldan mezun olan sanatçı, Alaeddin Yavaşça ve Tülûn Korman’dan repertuar, Şehnaz Uğurel ve Fatma Gökdel ‘den Türk Müziği nazariyatı dersleri almıştır. 1998 yılında müzik yönetmenliğini Yrd. Doç. Çetin Körükçü’nün yaptığı ‘Bir Şarkıdır Yaşamak’ adlı albümlerde çeşitli makamlarda eserler seslendirmiştir.2001 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda akitli ses sanatçısı olarak görev yapmaya başlamış ve kurum bünyesindeki çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır.1999 yılından 2007 yılına kadar MEB ‘nda kadrolu müzik öğretmenliği görevini devam ettirirken 2007 yılında Kültür Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndaki ses sanatçılığı görevine başlamıştır.Topluluk bünyesinde gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli konserlerde görev almıştır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür a.ş. desteğiyle “Hikayesi Olan Şarkılar” adlı solo albüm çalışması Şubat 2014 itibariyle yayınlanmıştır. Mart 2014 tarihinden itibaren İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulam Topluluğu’nda görevine devam etmekte olup, klasik kemençe sanatçısı Furkan Bilgi ile evli ve bir çocuk annesidir.

 

tugbaakyol

+ Tûbâ AKYOL

1973 yılında Samsun’da doğdu. Samsun Ondokuzmayıs Lisesi’nden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mûsikîye küçük yaşlardan itibaren, hâfız olan annesinin güzel sesinden de etkilenmesiyle birlikte ilgi duymaya başladı. Lisede okuduğu yıllarda Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’na devam etti ve 1992’de mezun oldu. Aynı yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Edirne’de açmış olduğu sınavı kazanarak, Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ses sanatçısı statüsüyle göreve başladı. Beş yıl bu toplulukta görev yaptıktan sonra, sırasıyla İzmir ve Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Koroları’na geçici görevle görevlendirildi. Samsun’da koro faaliyetlerinin yanı sıra, müzik çalışmalarına Murat Sâlim Tokaç’la devam ederek kendisiyle pek çok eser meşk etti ve onun sanat yönetmenliğini yaptığı, yurt içi yurt dışı konserleri, TV programları ve CD çalışmalarında görev aldı. Yine sanat yönetmenliğini B. Rehâ Sağbaş’ın yaptığı Lâlezâr Topluluğu ile CRR konser salonunda konserlere iştirak etti. Selma Sağbaş’tan feyz aldı. 2007 yılında kurulmuş olan, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na naklen atandı. 1 Haziran 2016’da  “Estin efil efil…” adlı ilk solo albümü Yenikapı Müzik tarafından yayımlandı. Halen çalışmalarına Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda devam eden sanatçı, aynı zamanda bir erkek çocuk annesidir.

 

esra çelik

+ ESRÂ ÇELİK
1980 Yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında Kültür Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı ve üniversite öğretim elemanı A.Vefa Sağbaş’tan klâsik kemençe dersleri aldı. Türk Mûsikîsi Nazariyatı’nda Ahmet Hatipoğlu, A.Vefa Sağbaş ve Kağan Ulaş’tan, Türk Edebiyatı ve Osmanlıca alanında Doç. Dr. Mustafa Çıpan’dan yararlandı.
Üniversite bitirme tezi olarak Doç. Dr. Mustafa Çıpan danışmanlığında Osmanlıca el yazması bir güfte mecmuasını günümüz Türkçesine çeviri çalışması yaptı.
1999 ‘dan 2008’e kadar çalışmalarına katıldığı Konya Mûsikî Derneği’nde sâzende ve solist olarak pek çok konsere iştirâk etti.
2004 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Yüksek Lisans Bölümü’nü kazandı. Bitirme tezi olarak şâir Büyük Leylâ Hanım’ın bestelenmiş şiirlerini konu alan bir çalışma yaptı.
2005’de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlânâ Şiirleri Beste Yarışması’nda Sûz-i Dil bestesiyle mansiyon ödülü aldı.
2003-2008 yılları arasında, mezun olduğu bölümde ses icrâsı ve klâsik kemençe
öğretim elemanı olarak çalıştı. 2006 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi oldu.
2007 ‘de Kültür Bakanlığı tarafından açılan Bursa Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçılığı sınavını kazandı.Burada yurt içi ve yurt dışı pek çok konserde görev aldı. 2016 ‘da İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’ndaki Ses sanatçılığı görevine başlayan Esrâ Çelik, hâlen bu görevde olup, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Sanat Müziği Bilim Dalı doktora öğrencisidir.

ERTAN BİLGİ RESİM copy

+ Ertan BİLGİ
1974 yılında Bursa’da doğdu.İlk ve orta öğreniminden sonra 1986 yılında Bursa Büyük Şehir Belediye Konservatuar ında müzik eğitimine başladı.İcra heyetinde solist ve koristlik görevlerinde;ve aynı zamanda 3. ve son sınıflarda öğretmenlik görevlerinde bulundu.
1992 yılında Kültür bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak ses sanatçısı olarak göreve başladı ve 5 yıllık görevinin ardından 1998 yılında Bursa Devlet Korosuna geçici görevli olarak atandı.Aynı zamanda bağlı bulunduğu kurumda 2 yıl şef yardımcılığı görevinde bulundu. 2005 yılında tekrar Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğunda görevine başladı ve 2 yıllık görevinin ardından 2007 yılında Istanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Ve Uygulama Topluluğuna atandı.

 

MURAT IRKILATA copy

+ Murat IRKILATA
1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk tahsilini Ankara’da tamamladı. 1994 1998 Yılları arasında Emin Ongan Üsküdar Musiki cemiyetinde ilk Türk müziği eğitimini aldı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında TRT’nin açmış olduğu amatör ses yarışmasında derece alarak gençlik korosuna devam etmeye başladı. 2000 yılında TRT Ankara radyosunda istisna akdi ile ses sanatçılığı sınavını kazandı. Bu görevini 2007 yılı sonuna kadar başarı ile sürdürdü. TRT Ankara radyosu Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Gülizar Türk Müziği topluluğuyla birçok ülkede konserler verdi. 2007 Aralık Ayında İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda açılan sınavı kazanarak ses sanatçısı olmuştur. Halen bu toplulukta sanatçılık görevine devam etmektedir.

 

ŞÜKRÜ TÜRKMEN copy

+ Şükrü TÜRKMEN
1966 yılında Samsunda doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi’nden önlisans, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden lisans diploması aldı. Musikî eğitimini Samsun Belediye Konservatuarında alan sanatçı, buradaki hocalarından nota- solfej, nazariyat, usûl, üslûp ve repertuar dersleri aldı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak 1991 yılında Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’nda ses sanatçı olarak göreve başladı. 1997 yılında Dr. Murat Salim Tokaç’la Klâsik Türk Müziği repertuar çalışmalarına katılarak yurtiçi ve yurtdışı (Japonya,G.Kore, Avustralya, Almanya,S.Arabistan,Kanada,Belçika,İtalya,Bosna-Hersek,Azerbaycan,Kırgızistan, Kıbrıs) gibi ülkelerde verilen konserlerde yer aldı. 2007 yılında İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na atanan sanatçı, bu tarihten beri bu topluluktaki görevine devam etmektedir. 2008′den bu yana Topluluğun yapmış olduğu CD’lerde yer almıştır.

Saz Sanatçıları

MUHAMMET SADRETTN ÖZÇİMİ copy

+ Ney / M. Sadreddin ÖZÇİMİ
1955’de Konya’da doğdu. Sâdeddin Kaynak’ın talebelerinden Fevzi Özçimi’nin oğludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra İTÜ Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’ne giren ilk öğrenciler arasında yer aldı. Eğitimini ney sazı üzerine tamamlayarak 1979 yılında mezun oldu. Konservatuar öğrenimi sırasında Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın’ın öğrencisi oldu. Mezuniyetinden önce 1977 yılında, Dr. Nevzad Atlığ yönetiminde yeni kurulmuş bulunan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na ney sanatkârı olarak girdi. 1980 yılında döndüğü Konya’da, dönemin belediye başkanı Mehmet Keçeciler’in isteği üzerine, belediye bünyesinde bir konservatuar kurmak amacıyla çalışmalara başladı. Önce Konya Belediyesi Türk Müziği Korosu’nu kurdu. Bu koroda, lise seviyesindeki Konya’lı gençlere Türk mûsıkîsi öğretti. Bu öğrencilerinden bir bölümü hâlen, müzik dünyasında başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. 1984 yılına kadar Konya Belediyesi bünyesinde çalıştıktan sonra 1984 sonunda Selçuk Üniversitesi’nde müzik okutmanı olarak göreve başladı. Daha sonra Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nün kuruluş çalışmaları içinde yer aldı. 1986 yılında İstanbul’a gelerek Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dinî Mûsıkî Kürsüsü’nde master çalışmasına başladı. Master tezini, XV. yy’a ait, Hızır bin Abdullah’ın Kitâbü’l-Edvâr adlı nazariyat kitabı üzerine hazırladı. Özçimi’nin bu çalışması, Mûsıkî Mecmuası’nın 1999 ve 2000 yıllarında çıkan sayılarında bölümler halinde yayımlandı. 1987-2007 yılları arasında Tanburi Necdet Yaşarın kurup yönettiği Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunda kuruluşundan itibaren Ney sanatkarı olarak yer aldı. Çalışmalarını hâlen, 2007 yılında ney sanatkârı olarak atandığı,sanat yönetmenliği Murad Salim Tokaç tarafından yapılan İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda sürdürmektedir. Sadreddin Özçimi, müzik hayatı boyunca yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser turnesine katıldı.. Özçimi ayrıca, İstanbul Tasavvuf Mûsıkîsi ve Sema Topluluğu ile İstanbul Fasıl Topluluğu başta olmak üzere çeşitli müzik topluluklarının içinde yer almak suretiyle de çeşitli ülkelere düzenlenen turnelere katıldı. Konya’lı olmasının da etkisiyle, 1971-1999 yılları arasında -küçük aralıklar dışında hemen her yıl- Konya’da tertip edilen Mevlânâ İhtifalleri’nde neyzen olarak yer aldı. Bu görevini son yıllarda “Neyzenbaşı” sıfatıyla sürdürmektedir. Solist veya topluluk içinde yer almak suretiyle çok sayıda plak, kaset ve CD çalışması yapmış olan Özçimi’nin “Trance-1” adını taşıyan albümünde olduğu gibi bazı kalıcı nitelikteki çalışmaları, yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilerek yurt dışında yayımlandı. 1994’den itibaren kadrosunda yer aldığı İstanbul Fasıl Topluluğu ile birlikte, belgesel nitelikli 7 adet CD ile 7 adet kasetin yapımına katkıda bulundu. Yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören Sufî Rhythms (Sultân-ı Aşk) ve Breath Taste (Neyistan) adlı albümleriyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2001 yılının En İyi Türk Mûsıkîsi Sanatçısı ödülüne lâyık görüldü.2005 yılında Kaf Müzik tarafından yaınlanan Karataydan Gelen Ses ve 2008 de Trio Lila Müzik Tarafından Yayınlanan,kayıtları Mevlana Türbesi içinde yapılan Huzurda Ney Taksimleri isimli çalışmaları yaptı.Ayrıca Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevini ve Ney sanatkarlığını sürdürmekte olduğu İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun 2010 dan itibaren çıkarmış olduğu başta 4 CD lik ITRİ,Bin Yılın Mirası,Sirto’dan Longa’ya,Saz Müziği Örnekleri,Zeki Arif Ataergin Eserleri veDr.Murad Salim Tokac ile birlikte Ney Tanbur İkilisi gibi CD çalışmalarında Neyzen olarak yer almıştır. Sadreddin Özçimi müzik çalışmalarının yanı sıra, klasik sanatların diğer bazı dalları ile de ciddi seviyede ilgilenmektedir. Bunlardan ilki, hocası Niyazi Sayın’dan etkilenerek ve onun yolunda gitmek azmiyle başladığı tesbih yapma çalışmalarıdır. Bu konuda dikkate değer çalışmalarla verdiği eserler bulunmaktadır. Öte yandan 1993 yılından itibaren, Hezârfen Necmeddin Okyay’ın talebesinden ebrû sanatkârı Mustafa Düzgünman’dan icâzetli olan ve günümüzün önde gelen ebrû ustaları arasında sayılan Alpaslan Babaoğlu’ndan meşk ederek icâzet aldığı ebrû sanatıyla ilgili çalışmalarını ciddi bir çizgide sürdürmektedir. Bu sahada verdiği eserler, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde değerlendirilmiştir.2012 Yılında başta 18 yy Minyatürcülerinden Levni ye ait olan Padişah Minyatürlerini Akkase Ebru Tekniğ ile çalışmış ve Koleksiyon TC.MERKEZ BANKASI tarafından Ankara’da sergilenmiştir…

 

VOLKAN YILMAZ RESİM copy

+ Ney / Volkan YILMAZ
1975 yılında İstanbul’un Üsküdar semtinde doğdu. İlköğreniminden sonra 1986 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü’ne girdi.1997 yılında mezun olduğu konservatuarda  önceleri Neyzen Fuat Türkelman , daha sonrada Neyzen Salih Bilgin’den Ney öğrendi.
 2007 yılında Kültür Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak  İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda ney sanatçısı olarak göreve başlamıştır halen bu görevini sürdüren Volkan Yılmaz evli olup Leyla adını taşıyan bir kız babasıdır.

 

EMRE-ERDAL-RESİM-copy

+ Kemençe / Emre ERDAL
1981 yılında Ankara’da doğdu. 1992 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü Hazırlayıcı Birimi’ne klasik kemençe öğrencisi olarak girdi. Kamuran Erdoğru, Cüneyd Orhon, Erol Sayan, Alaeddin Yavaşça, Sadun Aksüt, Fikret Kutluğ, Haydar Sanal, Selahattin İçli, İhsan Özer, Mehmet Emin Bitmez’ den ders aldı. 2004 yılında Çalgı Eğitim Yüksek Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2003-2007 yılları arasında TRT Ankara Radyo ve Televizyonu’nda yayınlanan programlarda toplu ve solo icralara katıldı. ODTÜ, Ankara Ünv., Hacettepe Ünv., Bilkent Ünv., Gazi Ünv.’ nde konserler verdi. 2004 yılında TRT Ankara Radyosu’nda tonmaysterlik eğitimi aldı. TSM, THM ve Çok Sesli Müzikler bant kayıt ve konserlerinde tonmayster olarak görev aldı. 2006 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu’ nda görev aldı. 2007 yılında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Kemençe sanatçısı olarak atandı. 2009-2012 yıllarında TRT’de yayınlanan “Gönül Makamı” isimli TV programında görev aldı. Çalışmış olduğu topluluklar ile Almanya (Berlin), Danimarka (Kopenhag, Arhus), Bosna-Hersek (Saraybosna ,Mostar), İtalya (Roma, Torino, Pisa), Suudi Arabistan (Riyad, Cidde), İsviçre (Cenevre), Mısır (Kahire), Bürüksel (Genk) ve Azerbaycan (Bakü)’da konserler verdi. 2007 yılında atandığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’ndaki resmi görevini sürdürmektedir.

FURKAN BİLGİ RESİM copy

+ Kemençe / Furkan BİLGİ
Furkan BİLGİ Adana’da dünyaya geldi. Üsküdar Musiki Cemiyeti mensubu olan babası Hamdi BİLGİ’den Klasik Türk Müziği üzerine ilk eğitimlerini almıştır. 1991 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde klasik kemençeyi seçmesi, yıllar önce Tamburi Cemil Bey’in Saba Taksimi’ni dinlediğinde duyduğu heyecana dayanmaktadır.
Kamuran ERDOĞRU ve İhsan ÖZGEN’den aldığı derslerle Yüksek İcra Tekniği konusunda yetişen BİLGİ, 1994–1995 yılları arasında merhum Cinuçen TANRIKORUR ile topluluk müziği, Klasik Türk Musikisi eserleri ve makamsal yapı üzerine çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı dönemde Tanburi ve Neyzen Murat Salim TOKAÇ’la ikili konserler vermiştir. Serdar ÖZTÜRK ile Çok Sesli Türk Müziği Orkestrası’nda geçirdiği 2,5–3 senelik dönemde armonik müzik yapısı üzerine çalışma imkanı bulmuştur.
1995–1997 yılları arasında Bremen Potsdam Flarmoni Orkestrası’yla, Hasan Cihat ÖRTER’in Reformation albümünde ve bu albümün konserlerinde çalmış olan BİLGİ, İstanbul Semah Topluluğu’yla Dervishes albümünde de yer almıştır.Bu toplulukla yurt dışında birçok konserlere katılmıştır.1997 yılında yeni türkü gurubuna katılmıştır.
Derya KÖROĞLU ve Erkin HADİMOĞLU’yla dizi ve film müzikleri başta olmak üzere birçok yapımda stüdyo müzisyenliği yapan BİLGİ, 2005 yılına dek birçok TRT kaydında (emisyonunda) yer almıştır. 2006–2007 arasında Halil KARADUMAN ile Tunus, Fas, Avusturya ve Almanya’da kanun-kemençe resitalleri vermiş; yine KARADUMAN ile Londra Senfoni Orkestrası ile birlikte klasik kemençe çalmıştır. Ruhi AYANGİL Topluluğu ile de çalışmalarda bulunan BİLGİ, Türk Müziğinde Şifa ve Makam, III. Selim Eserleri, Yahudi Bestekârlar, Türk Müziği’nde Türk Bestecileri, Prof. Dr. Mutlu TORUN ile Karışık Düşünceler gibi albüm ve konser projelerinde yer aldı.Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Kurumuna bağlı olan İstanbul Araştırma ve Uygulama Topluluğunda Klasik Kemençe sanatçısı olarak çalışmaktadır.

 

ATİLLA AKINTÜRK RESİM copy

+ Kanun / Atilla AKINTÜRK
1971 yılında Samsun’da doğdu. 1988 yılında Samsun Namık Kemâl Lisesi’nden mezun oldu. Mûsikî çalışmalarına yedi yaşında Samsun Mûsikî Cemiyeti’nde Mustafa Besen’den kanun dersleri alarak başladı. 1981 yılında Samsun Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Türkiye’deki ilk Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’nda kanun sanatçısı olarak konserlere çıktı. 1984 yılından itibaren Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’nde Kanun sanatçısı olarak görev yapmaya başladı. Konservatuvar TSM Korosu ile birlikte pek çok TV programlarına katıldı ve konserler verdi. 1996-2004 yılları arasında Belediye Konservatuvarı’nda öğretim görevliliği yaptı. 1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na Kanun sanatçısı olarak atandı. Koronun yurt içi etkinliklerinin yanısıra Avrupa, Avustralya, Japonya, A.B.D, Katar, G. Kore’de konserlere katıldı. 1996 yılından itibaren Dr. Murat S. Tokaç ile birlikte yurt içi ve dışında Saz Müziği Konserleri ve resitaller vermektedir. 1992 yılında tanıştığı merhum Cinuçen Tanrıkorur’dan meşk etme fırsatı buldu ve bu beraberlik vefatına kadar devam etti. 2007 yılında Sanat yönetmenliğini Dr.M.Salim Tokaç’ın üstlendiği İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Kanun Sanatkârı olarak atandı.Topluluk ve ferdi olarak Almanya, Kazakistan,Endonezya,Bosna Hersek,İtalya,Mısır,Avustralya ve Japonya’da sunulan konserlerde görev aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müd.tarafından desteklenen ve mensubu bulunduğu topluluk tarafından 2009 yılında hazırlanan Türk Müziğinde Formlar ve Üsluplar-1; Lale Devrinde Türk Müziği ve Saz Müziği Örnekleri. Yine Topluluk tarafından hazırlanan Meşk Zincirinin Devamında Önemli Bir Durak; Zeki Arif ATAERGİN.Ayrıca 2010 yılında Saz Müziğinden örnekler 2; Sirtodan Longa’ya isimli cd lerde saz sanatçısı olarak yer aldı. T.C Merkez Bankasının desteklediği ve sanat yönetmenliğini Dr.M.Salim Tokaç’ın yaptığı 2009 yılında yayımlanan Binyılın Mirası ve 2010 yılında yayımlanan Anadoluda İnanç ve Müzik ilişkisi isimli cd projelerinde saz sanatçısı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Topluluk tarafından yayımlanan Büyük Itri CD Projesinde saz sanatçısı olarak görev yapmıştır. Görevini halen İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunda sürdürmektedir….

 

OSMAN KIRKLIKÇI RESİM copy

+ Ud / Osman KIRKLIKÇI
Konya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikîsi Devlet Konservatuarı’nda lisans eğitimini tamamladı. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Sanat Müziği Anabilim Dalı’nda master eğitimini tamamladı. 1998-2007 yılları arasında Kültür ve Tuzim Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak çalıştı. 2002 yılında Smithsonion Enstitüsü ve YO-YO MA tarafından düzenlenen “The silk road” festivalinde, Bezmara Ensemble üyesi olarak, Şahrud sazı ile yer aldı. Bu grupla, 1998 yılında Radio de France -Occora Firması’ndan yayınlanan Spendlours of Topkapı isimli albüm çalışması gerçekleştirdi. Yitik Sesin Peşinde ve Mecmua’dan saz ve söz diğer albümleridir. ABD, Rusya, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, Mısır, Pakistan gibi ülkelerde ud sanatçısı olarak konserlerde Ud ve Şahrud sanatçısı olarak görev aldı. Halen İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.

 

SERKAN ÖZDEMİR copy

+ Viyolonsel / Serkan ÖZDEMİR
1969 yılında İstanbul’da doğdu.1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümü’nü bitirdi.Konservatuar yılların’da Prof.Dr.Selahattin İçli ‘den  Türk Müziği nazariyat Doç.Dr.Mustafa Cahit Atasoy’dan Türk Müziği solfej Nami Şenel’den Batı Müziği solfej Prof. Dr.Can Etili’den Halk Müziği nazariyat Hurşit Öngay’dan kuddüm dersleri almıştır ana  sazı olan Viyolonsel eğitimini halen TRT sanatçısı olan Uğur Işık tan  almıştır.1994-1997 yılları arasında Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosun’da misafir Viyolonsel  sanatçısı olarak görev yapan sanatçı 1999 yılında Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’na asaleten atanmış’tır .2007 yılında İstanbulda’da kurulmuş olan İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na atanan Serkan Özdemir gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok etkinlik’te görev almıştır.T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile beraber 2009 yılında( Bin Yılın Mirası Türk Müziği)isimli üç CD 2010 yılın da( Anadolu da İnanç ve Müzik İlişkisi )konulu 3 CD Lale Devrin’de Türk Müziği (2009) Meşk Zincirinin Devamında Önemli Bir Durak (Zeki ARİFATA ERGİN)(2009) Saz Müziği Örnekleri(2009) Mehmet Akif Ersoy Şiirlerin ‘den besteler(2011) Farklı Diller Farklı Dinler CD çalışması. (2011) Sirtodan Longaya(2010) Prof.Dr.Alaeddin Yavaşça Kitap DVD Sİ (Hisar Takım)(2011) Vefatının 300.Yılı Anısına Buhurizade Mustafa Efendi(Itri)4 CD (Merkez Bankası Yayınları)(2012) Büyük Itri 4CD+Kitapçık(2013) İsimli CD Çalışmalarına imza Atmıştır Halen İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğun  da sanat hayatına devam eden Serkan Özdemir evli ve Eylül isminde bir Kız çocuğu babasıdır.

 

umit-atalay

+ Ritm / Ümit ATALAY
23.04.1958 yılında Mardin’de doğdu. İlkokulu Mardin Cumhuriyet İlkokulunda, Orta ve Lise Öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. 1980-1981 Öğretim yılında İTÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarına girdi. 1984-1985 döneminde mezun oldu. Aynı yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir’de kurulan Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna Kudûm Sanatçısı olarak göreve başladı. Koro Sanat Kurulu Üyeliği ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarında Öğretim Görevlisi sıfatıyla Türk Müziği Solfej Nazariyatı, Repertuar ve Ritim uygulama derslerine devam etti. 1990 yılında Diyarbakır’da kurulan Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna, 1994 yılında Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna Koro Şefi, 1997 yılında İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğuna Sanat Yönetmeni olarak Bursa’dan atandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı yeni kurulan birçok Devlet Korolarının Sanatçı alımı için açılan sınavlarda jüri üyeliği yaptı. Yurt içi ve Yurt dışında; Tunus, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İsveç, Danimarka, Kıbrıs, Japonya, Suudi Arabistan, İtalya, Fransa, İsviçre, Saraybosna ,Kanada ,Azerbaycan,Karadağve Kosova’da Koro şefi ve sanatçı olarak birçok konserler verdi. 1997 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Müziği üzerine Yüksek Lisans yaptı. Şu an TRT ve Devlet Korolarında birçok öğrencileri olan Ümit ATALAY halen; İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanatçı Müdür Vekili olarak görev yapmakta olup; evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

OSMAN ÖKSÜZOĞLU.jpeg copy

+ Ritm / Osman ÖKSÜZOĞLU
Şanlıurfa’da doğdu, 2000 yılında Harran Üniversitesi Müzik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Niyazi Sayın, Salih Bilgin, Halil Baziki, Mehmet Mercan Özkan ve Vehbi Balak’dan dersler aldı. 2001-2007 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKU) Devlet Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2004 yılında AKU sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Bursa Devlet Türk Müziği Korosuna ritm sanatçısı olarak atandı. Çeşitli topluluklar ile Almanya (Frankfurt), Umman (Doha), Lübnan (Beyrut), İspanya (Barselona, Madrid), Hindistan (Bengalore), Bosna-Hersek (Sarayova, Mostar), Polonya (Varşova), ABD (Berkeley, Monterey), Azerbaycan (Bakü), Belçika (Genk) gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde konser ve workshop’lara katıldı. 2008 yılından bu yana İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nda aynı görevi sürdürmekte ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir.

ARZU-KOPUZ-ÇELİK