banner


TOPLULUK

topluluk3

04. 04. 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul’da Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu oluşturulmuştur. Topluluk, Türk Müziği’nin târihi seyri içerisinde gelenekten gelen icrâ tavrına ve kurallarına bağlı kalarak etkinliklerini devam ettirmektedir. 5 bayan 3 erkek ses ve 12 saz sanatkârından oluşan Topluluğun Sanat Yönetmenliği’ni Dr. Murat Sâlim TOKAÇ yapmaktadır.

Amaçları:

Repertuvarında; Türk Mûsikîsi’nin sözlü ve enstrumental formları, Dînî Mûsikî, Askerî Mûsikî ve topluluk icrâsına uygun folklorik eserlere yer vermek,

Bu eserlerin icrâsı sırasında Klâsik Türk Mûsikîsi’nin temel çalgıları kullanılarak, yüksek düzeyde bir icrâ sağlamak,

Son dönemde mûsikîmizde önem arz etmeye başlayan saz müziğimizin örneklerini farklı saz takımları oluşturarak üst düzeyde ve zevkli bir şekilde icrâ etmek,

Daha evvel icrâ edilmemiş eserlerin icrâ edilip kayda alınması sûretiyle, arşiv oluşturulması,

Dünya müzik müzeleri ile iletişim içinde olmak ve kültürler arası etkileşime olumlu katkı sağlamak,

Türk Müziği’nin yaşayan usta icrâcılarını konuk ederek, onların tecrübelerini canlı icrâ ve kayıt yapma yöntemiyle ilgililere ve sonraki kuşaklara aktarmak,

Târihi mekânlarda yapılacak icrâlarda ecdad yâdigârı yerleri tekrar Türk Müziği ile buluşturmak,

Radyo ve Televizyon programları aracılığı ile mûsikîmizi edebiyatından icrâsına kadar farklı yönleriyle geniş kitlelere ulaştırmak,

Müziğimiz ile ilgili konferans, panel, seminer gibi etkinlikler düzenlemek ve buradan çıkacak sonuçların uygulamaya geçirilmesini sağlamak,

Türk Müziği ile ilgili kitap ve süreli yayınlar neşrederek bilimsel araştırmalara imkân sağlamak.