banner


SANAT KURULU

SANAT KURULU

IMG_7823 copy

+ Sanat Yönetmeni / Doç. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ

Günümüzün önde gelen ney ve tanbur icrâcılarından olan Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakültede Mikrobiyoloji doktorası yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Mûsikîsi Ana Bilim Dalı’nda da doktora yaptı. 2014 yılında Türk Müziği yorumculuğu alanında Doçentlik unvânını aldı. 2018 yılında sertiŞkasyon programını tamamlayarak Müzikterapi Uygulamaları Uzmanı olmaya hak kazandı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak atandı. 2004 yılında aynı koronun şeşiğine getirildi. 2007 yılında İstanbul’da kurulmuş olan İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na Sanat Yönetmeni olarak atandı. Yurt içinde toplulukla katıldığı konserlerin yanı sıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı. Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa’nın bütün ülkeleri, Kuzey Afrika Ülkeleri, A.B.D., Kanada, Japonya, G. Kore, Çin, Hong-Kong, Suudî Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Tayvan, Malezya, Azerbaycan, Tataristan, Ermenistan, Avustralya ve Rusya’da konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi. 1998’de Samsun ilinde Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan değerlendirmede “Yılın Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı.

1995 yılında Le Chant du Monde tarafından Fransa’da yayımlanan “Fasıl” adlı CD’de Cinuçen Tanrıkorur ve Fahrettin Yarkın’la birlikte solo ney ve tanbur çaldı.

2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yayımlandı.

2000 yılında Lâlezar Topluluğu ile beraber, Türkiye ve A.B.D.’de yayımlanan “Osmanlı Türk Müziği Antolojisi” adlı dört CD’lik albümde ney ve tanbur çaldı.

2004 yılında “DEM” isimli solo ney albümü Akustik Müzik tarafından yayımlandı.

2008 yılında Dem Ensemble (Cenk Güray, O. Murat Öztürk) ile beraber “The Fountain (Serçeşme)” isimli albümü (CD) Felmay Şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.

2009 yılında Karnatic Records Lab. şirketi tarafından Hollanda’da yayımlanan “Med Cezir (Ebb and şow)” adlı CD’de Axyz Ensemble ile beraber ney ve tanbur çaldı.

2010 yılında Alia Vox şirketince İspanya’da yayımlanan Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki “İstanbul” adlı CD’de tanbur çaldı.

2011 yılında Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki “İstanbul-2” adlı CD’de tanbur çaldı.

2012 yılında Dem Ensemble (C. Güray, E. Erdal, A. Akıntürk, E. Şimşek) ile birlikte “Erguvan” (CD) isimli albümü Felmay şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.

2012 yılında Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan, sanat yönetmenliğini yaptığı “Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi” adlı dört CD ve kitaptan oluşan albümde tanburuyla da yer aldı.

2015 yılında “Vahdet Sırrının Sadâsı (Ney, Tanbur)” isimli solo CD’si Yenikapı Müzik tarafından yayımlandı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın katkılarıyla;

2009 yılında hazırlanan “Bin Yılın Mirâsı Türk Müziği” isimli üç CD ve bir kitapçık,

2010 yılında “Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi (Bir Sonsuz Devir)” konulu üç CD ve kitapçık,

2011 yılında “40 Makam 40 Anlam” üç CD ve kitap,

2012 yılında “Vefâtının 300. Yılında Buhûrîzâde Mustafa Efendi (Itrî)” konulu dört CD ve kitap

 

TİKA’nın katkılarıyla;

2016 yılında hazırlanan “Aynı Telden Ayrı Dilden” isimli iki CD ve bir kitap,

2016 yılında hazırlanan “Kadîm Sesler Kadîm İzler” isimli üç CD ve bir kitaptan oluşan çalışmaların sanat yönetmenliğini üstlenmiş ve bu çalışmalarda sazlarıyla icrâda bulunmuştur.

 

Sanat yönetmeni olarak görev aldığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile beraber 2009 yılından bu yana;

• Lâle Devri’nde Türk Müziği (2009),

• Meşk Zincirinin Devamında Önemli Bir Durak (Zeki Ârif Ataergin) (2009),

• Saz Müziği Örnekleri (2009),

• Sirto’dan Longa’ya (2010),

• Dili Yok Kalbimin: Mehmet Âkif Şiirinden Besteler (2011),

• Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kitap ve DVD’si (Hisar Takım) (2011),

• Ney ve Tanbur İkilisi (Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile beraber) (2012),

• Farklı Diller Farklı Renkler (2012),

• Büyük Itrî (2012),

• Benim Müziğim (2014),

• Klâsiğin İzinde: Besteleriyle Zeki Atkoşar (2014),

• II. Bayezid Dönemi Eserleri (2015),

• Farklı Diller Farklı Renkler-2 (2015),

• Zerredeki Okyanus: Ahmet Avni Konuk (2015),

• Savaşın 100. Yılında Çanakkale’de Barış (2015),

• Barak Havaları (Arşiv Serisi) (2016),

• Vefâtının 100. Yılı Anısına Tanbûrî Cemil Bey (2016),

• Modern Zaman Klâsiği: Ali Rıfat Çağatay (2016)

• Defter-i Uşşâk (2017),

• Geleneği Geleceğe Bağlayanlar: Cinuçen Tanrıkorur (2017),

• Mirâciye (Arşiv Serisi-2) (2018),

• Ali Ufkî Dönemi Türk Mûsikîsi (2018)

• Senfoni ile Saz Eserleri (2018) (2. Basım: Senfoni İle Saz Eserleri / Instrumental Works in Symphony, 2018)

• 10. Yıl Anısına (2018)

• 10. Yıl Belgeseli, DVD (2018)

• Aynı Telden, Ayrı Dilden (2018)

• Saz Müziği Örnekleri-2: Müziğin Şifası / Samples from Instrumental Works-2: Healing With Music (2019)

• Zirvenin Sadâsı: Evc Makamı (2019)

• Millî Mücadelemizin 100. Yılı Anısına (Arşiv Serisi-3: Taş Plâk Seçkisi) (2019)

 

isimli CD ve DVD çalışmalarına da imza atmıştır.

 

Pek çok dergide yayımlanmış makaleleri de bulunan Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç, Kasım 2018’de Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Hâlen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup aynı zamanda İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini de yürütmektedir.

sturkmen

Sanat Yönetmeni Yrd. / Şükrü TÜRKMEN

okirklikci

Saz Sanatçısı / Osman KIRKLIKÇI

ARZU KOPUZ ÇELİK

Müdür Vekili / Arzu KOPUZ ÇELİK

furkan resuloğlu

Saz Sanatçısı / Furkan RESULOĞLU