banner


YÖNETİM

SANAT KURULU

IMG_7823 copy

+ Sanat Yönetmeni / Doç. Dr. Murat Sâlim TOKAÇ

Günümüzün önde gelen ney ve tanbûr icrâcılarından olan Dr. Murat Sâlim Tokaç, 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı fakültede Mikrobiyoloji doktorası yaptı. 2014 yılında Türk Müziği yorumculuğu alanında Doçentlik ünvanına hak kazandı. 1991 yılında Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu’na ney ve tanbur sanatçısı olarak atandı. 2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi. 2007 yılında İstanbul’da kurulmuş olan İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na atandı. Yurt içinde koroyla katıldığı konserlerin yanısıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı. Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa’nın bütün ülkeleri, A.B.D., Japonya, G. Kore, Malezya, Azerbeycan, Ermenistan, Avustralya ve Rusya’da  konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi. 1998’de Samsun ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde yapılan değerlendirmede yılın “Müzik Adamı” seçildi ve ödül aldı.

 1995 yılında Le Chant du Monde tarafından Fransa’da yayımlanan “FASIL” adlı CD’de Cinuçen Tanrıkorur ve Fahrettin Yarkın’la birlikte solo ney ve tanbur çaldı.

2000 yılında “Gençlik Hülyâları” isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yayımlandı.

2000 yılında Lâlezar Topluluğu ile beraber, Türkiye ve A.B.D.’de yayımlanan “Osmanlı Türk Müziği Antolojisi” adlı dört CD’lik albümde ney ve tanbur çaldı.

2004 yılında “DEM” isimli solo Ney albümü Akustik Müzik tarafından yayımlandı.

2008 yılında Dem Trio (Cenk Güray, O. Murat Öztürk) ile beraber “The Fountain (Serçeşme)” isimli albümü (CD) Felmay şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.

2009 yılında Karnatic records lab. şirketince Hollanda’da yayımlanan “Med Cezir (Ebb and Flow)” adlı CD’de Axyz Ensemble ile beraber  ney ve tanbur çaldı.

2010 yılında Alia Vox şirketince İspanya’da yayımlanan Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki “İstanbul” adlı CD’de tanbur çaldı.

2011 yılında Jordi Savall’ın sanat yönetmenliğindeki “İstanbul-2” adlı CD’de tanbur çaldı.

2012 yılında Dem Trio (C. Güray, E. Erdal, A. Akıntürk, E. Şimşek) “Erguvan” (CD) isimli albümü Felmay şirketi tarafından İtalya’da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.’de dağıtımı yapıldı.

 2012 yılında Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan “Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi” adlı dört CD ve kitaptan oluşan albümde tanbur çalıp, Sanat Yönetmenliği yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın katkılarıyla;

2009 yılında hazırlanan “Bin Yılın Mirâsı Türk Müziği” isimli üç CD ve bir kitapçık,

 2010 yılında “Anadolu’da İnanç ve Müzik İlişkisi (Bir Sonsuz Devir)” konulu üç CD ve kitapçık,

 2011 yılında “40 Makam 40 Anlam” üç CD ve kitap,

2012 yılında “Vefâtının 300. Yılında Buhûrizâde Mustafa Efendi” (Itrî)  konulu dört CD ve kitaptan oluşan çalışmaların sanat yönetmenliğini üstlenmiş ve bu çalışmalarda sazlarıyla icrâda bulunmuştur.

Sanat yönetmeni olarak görev aldığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile beraber 2009 yılından bu yana;

Lâle Devri’nde Türk Müziği (2009),

Meşk Zincirinin Devamında Önemli Bir Durak (Zeki Ârif Ataergin) (2009),

Saz Müziği Örnekleri (2009),

Sirto’dan Longa’ya (2010),

Mehmet Âkif Şiirinden Besteler (Dili Yok Kalbimin) (2011),

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kitap DVD’si (Hisar Takım) (2011),

Neyzen M. Sadreddin Özçimi ile beraber (Ney ve Tanbur İkilisi) (2012)

Farklı Diller Farklı Renkler (2012)

Büyük Itrî (2012)

Benim Müziğim (2014)

Klâsiğin İzinde (Besteleriyle Zeki Atkoşar) (2014)

II. Bayezid Dönemi Eserleri (2015)

isimli CD çalışmalarına da imza atmıştır. 

Pek çok dergide yayımlanmış makaleleri de bulanan Dr. Murat Sâlim Tokaç, hâlen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Sanat Yönetmenliği görevini de yürütmektedir.

kudsi

Sanat Yönetmeni Yrd. / H. Kudsi SEZGİN

ATİLLA AKINTÜRK RESİM copy

Saz Sanatçısı / Atilla AKINTÜRK

ARZU KOPUZ ÇELİK

Müdür Vekili / Arzu KOPUZ ÇELİK

MURAT IRKILATA copy

Ses Sanatçısı / Murat IRKILATA